„Десет върха Ултра“, 54 км

Описание

Стартира се от старт/финал пункта в центъра на с. Велиново. Тръгва се по асфалтовото шосе в посока с. Глоговица. След около 1 км шосето се напуска и се продължава надясно по черен път през рехава гора и поляни. След около 2 км се минава покрай параклис „Св. Илия“. От него започва еднокилометрово стръмно изкачване на първенеца на Ездимирска планина – Големи връх (1219 м). До върха трасето съвпада с туристически маршрут (синя маркировка). От върха следва стръмно каменисто спускане по югоизточното му ребро към долината на р. Правка. Тя се пресича по малък брод и се излиза на асфалтово шосе (изминати са около 6,5 км от старта). На това място се намира подкрепителен пункт „Правка“. Следва стръмно изкачване на вр. Груйница (1243 м) в Парамунска планина. Този участък преодолява малко над 400 м денивелация само за около 1,3 км. От вр. Груйница се следва билото на планината. След поредица от плавни спускания и изкачвания се стига до важния разклон „Парамун“ (на 1,6 км от вр. Груйница). До разклон „Парамун“ са около 9,5 км от старта.

От разклон „Парамун“ се продължава по билото и след около 1 км се изкачва първенеца на Парамунска планина – вр. Стража (1389 м). От върха започва стръмно и каменисто спускане към с. Лялинци. От върха до с. Лялинци трасето съвпада с туристически маршрут (червена маркировка). Разстоянието от вр. Стража до с. Лялинци е около 2,7 км, а отрицателна денивелация е около 480 м. В селото се намира подкрепителен пункт „Лялинци“. Предстои стръмно изкачване на вр. Любаш (1399 м) – първенец на едноименната планина. От с. Лялинци до върха трасето съвпада с туристически маршрут (червена маркировка). Този участък преодолява почти 500 м денивелация за около 2 км. От вр. Любаш следва стръмно и на места диво спускане (в по-голямата си част през гора) на запад. Достига се до черен път в поле (1 км от върха). Поема се по този път надясно (на север). След изминаване на около 2,5 км се стига до важния разклон „Поляната“. До разклон „Поляната“ са 18,7 км от старта.

От разклон „Поляната“ се продължава в запад-югозападна посока и след около 2,7 км черният път излиза на асфалтов, където се завива наляво (на юг). Тук се намира подкрепителен пункт „Милкьовци“. Извървяват се около 50 м по асфалтовия път и той се напуска наляво по черен път, който поема по ясно изразен рид в югоизточна посока. По рида се излиза на открит участък, откъдето се продължава на запад през хубав букак. Горското пътче набира височина и скоро извежда на съседния почти безлесен рид, по който в южна посока се изкачва вр. Копран (1308 м). От пункт „Милкьовци“ до вр. Копран са около 4 км (+420 м). От вр. Копран маршрутът следва главното вододелно било на Балканския полуостров през Ерулска планина. Изкачват се последователно върховете Редованица (1287 м), Шилковец (1323 м) и Росен (1360 м). Редуват се плавни изкачвания и спускания и след около 6,5 км се достига до асфалтовия път между селата Дущинци и Ерул. Поема се наляво (на юг) по този път и след около 100 м се отбива надясно за Ерулски манастир, до който се стига след около 500 м. Тук се намира подкрепителен пункт „Ерулски манастир“.

Предстои изкачване на Големи връх (1481 м) – първенец на Ерулска планина. От Ерулски манастир до върха трасето съвпада с туристически маршрут (червена маркировка). Този участък преодолява около 350 м денивелация за около 4 км. От върха следва спускане на запад до ясно различим разклон (на около 1,3 км от Големи връх). От върха до този разклон трасето съвпада с туристически маршрут (червена маркировка). От разклона се поема надясно (на север) по черен път, който подсича Големи връх. След около 2 км пътят се включва във вече познатата туристическа пътека. Подминава се отклонението към Ерулския манастир и се продължава по рида в северна посока. След около 2,5 км се достига с. Ерул (махала Крушче) и асфалтово шосе. По него се върви само около 100 м, като отдясно остават стопанските постройки на селото. Шосето се напуска на първия дълъг ляв завой и оттук устремно се изкачва върха насреща – Каменитица (1327 м). Следва спускане към махала Мучи баба на с. Ерул. Пристигане на подкрепителен пункт „Мучи баба“.

От него се поема през махалата по тясното асфалтово шосе, което след около 3,5 км преминава в черен път, който се спуска към с. Глоговица. В покрайнините на с. Глоговица (на около 7 км от пункт „Мучи баба“) се отбива надясно (на изток) и с гръб към селото се поема по горски път. Той в началото за кратко се спуска, след това върви нагоре и накрая се спуска през голяма поляна до асфалтово шосе. Там се тръгва надясно и след малко под 1 км се стига до старт/финал пункта в центъра на с. Велиново.

Технически данни

Дължина 54 км
Денивелации +3400 м , -3400 м
Надморска височина на старт/финала 840 м
Най-ниска точка 820 м
Най-висока точка 1481 м
Подкрепителни пунктове – 5 бр.
Заредени с вода и храна!
„Правка“ – на 6,5 км от старт.
„Лялинци“ – на 6,6 км от „Правка“.
„Милкьовци“ – на 8,2 км от „Лялинци“.
„Ерулски манастир“ – на 11,3 км от „Милкьовци“.
„Мучи баба“ / на 11,7 км от „Ерулски манастир“ и на 9,7 км от финал.
Контролно време 13 ч
Времена на т.нар. cut off Пункт „Милкьовци“: 6:30 ч. Състезател, напускащ пункта след 14:30 ч. бива дисквалифициран.
Пункт „Ерулски манастир“: 8 ч. Състезател, напускащ пункта след 16:00 ч. бива дисквалифициран.
Пункт „Мучи баба“: 11 ч. Състезател, напускащ пункта след 19:00 ч. бива дисквалифициран.
Старт 11.05.2024 / 08:00 ч.

 

Карта

 

Профил

 

GPS трак (окончателен!)

Кликнете тук, за да свалите GPS трак

 

Регистрация за участие по това трасе