Общи условия, Политика за поверителност и Правила за "Вертикален Руй"

В този документ Общите условия ще бъдат съкратени като ОУ.

В този документ при споменаване на „Вертикален Руй“ се има предвид състезанието по скоростно изкачване на връх Руй в Руй планина на 19.10.2024 г.

„Вертикален Руй“ е събитие на Трънско туристическо дружество. Същото дружество ще бъде наричано в този документ Организатор.

Съществена част от Общите условия са Правилата и Политиката за поверителност на „Вертикален Руй“.

Общите условия (ОУ), заедно с Правилата и Политиката за поверителност на „Вертикален Руй“, са част от споразумението между Организатора и участника.

„Вертикален Руй“ ще се състои на 19.10.2024 г.

Мястото на срещата, старта и награждаването след състезанието се намират в центъра на с. Зелениград, близо до гр. Трън в Западна България.

Състезателите се приканват да бъдат поне 30 мин. преди началото на старта, за да получат състезателните си номера и измервателни чипове.

Организаторът ще изпрати имейл с всички последни новини няколко дни преди състезанието.

 

1. Трасе

Участниците на „Вертикален Руй“ се състезават по маршрут, който е трасиран и маркиран от Организатора. Трасето на „Вертикален Руй“ има следните технически данни: 4,3 км, 930 D+. 

Трасето на „Вертикален Руй“ се намира в Руй планина близо до гр. Трън в Западна България. Средната част на трасето е в труднодостъпен терен. Участниците във „Вертикален Руй“ са наясно с повишения риск, който поемат по време на състезанието.

Организаторът е положил големи усилия да маркира по възможно най-добрия начин трасето на „Вертикален Руй“. Но също така е много важно участниците да изучат внимателно трасето предварително. Подробно описание на трасето може да намерите на сайта на Организатора: https://transkotd.org/. Ако се изгубят, участниците трябва да положат усилия да намерят трасето или да се обадят за помощ.

2. Инфраструктура на състезанието

Организаторът осигурява следната инфраструктура:

 • Едно маркирано трасе от с. Зелениград до връх Руй;
 • Вода и енергиен бар на финала на връх Руй;
 • Медицинска помощ (на финала и по трасето);
 • Гардероб и грижа за багажа на старта;
 • Информация преди и по време на състезанието.

3. Лична отговорност и здраве на участниците

Всеки участник е наясно, че „Вертикален Руй“ поставя високи изисквания към тяхната издръжливост. С това знание стартирането на „Вертикален Руй“ е лична отговорност на всеки участник. Част от тази отговорност е осъзнаване на собственото здравословно състояние, ниво на физическа подготовка и екипировка. Важно е участниците да напуснат състезанието веднага щом то заплаши да се превърне в риск за здравето (например в случай на гръмотевична буря). Задължително е да се спазват инструкциите на Организатора, неговия упълномощен персонал и доброволците на събитието. Организаторът, неговият упълномощен персонал и доброволците на събитието могат по всяко време да изключат и/или дисквалифицират участници от състезанието. Това важи особено, когато тяхната собствена безопасност или безопасността на други участници е застрашена. Възстановяването на таксата за участие в този случай не е възможно.

При установяване на здравословни проблеми или злополуки на други участници, състезателите са длъжни да окажат първа помощ, да извикат помощ и да се свържат незабавно с Организатора.

Абсолютно необходимо е всеки участник да има отлична физическа подготовка в деня на състезанието.

4. Възрастови ограничения

Участникът трябва да е на 14 или повече години, за да участва във „Вертикален Руй“. При взимане на състезателните номера Организаторът ще проверява рождената дата на всички млади участници, така че да е абсолютно сигурно, че са на възраст 14 или повече години. Всички състезатели на възраст между 14 и 18 години ще трябва да пристигнат на „Вертикален Руй“ с един от родителите си или попечител, който ще подпише декларация за участието на своето дете/своите деца. Вижте тази декларация тук.

5. Регистрация

Регистрацията е възможна само чрез онлайн формуляра за регистрация на този уебсайт: https://transkotd.org/. Участниците не са напълно регистрирани за „Вертикален Руй“, докато не завършат плащането си.

Регистрацията е отворена до 01.10.2024 г. Регистрации след тази дата не се приемат.

С онлайн регистрацията участникът приема ОУ на „Вертикален Руй“.

6. Анулации

Анулации се приемат само ако са изпратени по имейл до Организатора. Имейлът е: contact@transkotd.org.

Анулация направена до 31.08.2024 г.: начислява се анулационна такса от 5 лв.

Анулация направена от 01.09.2024 г. до 01.10.2024 г.: начислява се анулационна такса от 9 лв.

Анулация направена от 02.10.2024 г. до 19.10.2024 г.: начислява се 100% анулационна такса, което означава, че Организаторът няма да върне платената такса за участие.

В случай на неявяване и отмяна или прекъсване на „Вертикален Руй“ поради непреодолима сила, участникът няма право на възстановяване на таксата за участие.

7. Екипировка

Метеорологичните условия могат да бъдат както благоприятни за планинско бягане, така и сурови в средата на октомври в планините край Трън. Кратки или продължителни дъждове са нещо нормално за този период от годината. В резултат на валежна обстановка температурите могат да паднат под 5 градуса по Целзий за минути. Ето защо е жизненоважно участниците внимателно да прочетат задължителните и препоръчаните списъци с екипировка, предоставени от Организатора. Задължителната екипировка може да бъде проверена по всяко време от Организатора, неговия оторизиран персонал и доброволците на събитието.

Организаторът съветва участниците да проверят в деня преди състезанието както прогнозата за времето за град Трън, така и прогнозата за връх Руй. 

Задължителна екипировка:

 • Стартов номер и чип;
 • Лична карта;
 • Застраховка (издава се от Организатора).

Препоръчителна екипировка:

 • Мобилен телефон (с напълно заредена батерия);
 • Малка раница (вода има само на финала!); 
 • Шише за вода или сгъваема чаша за вода. Имайте предвид, че чаши не се раздават нито на старта, нито на финала.
 • Провизии за всеки случай  (храна по трасето няма! Организаторът раздава на финала на връх Руй по един енергиен бар на всеки завършил участник);
 • Яке (според прогнозата);
 • Щеки. 

8. Безопасно провеждане на събитието

Организаторът гарантира на участниците възможно най-доброто провеждане на събитието. Организаторът има право в кратък срок и без да се налага да възстановява таксата за участие да:

а) прави промени в трасето;
б) спре и след това да възобнови състезанието;
в) отмени или да не започне състезанието.

9. Медицинска помощ

За всеки участник във „Вертикален Руй“ се издава застраховка. „Застрахователно дружество Евроинс” е официален застраховател и партньор на „Вертикален Руй“. Застрахователното обезщетение включва спасителни разходи: до 1000.00 (хиляда) лева, извършени за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото болнично заведение или лекар от мястото на злополуката. По-големи разходи, като евакуация с хеликоптер и др., са за сметка на състезателите.  

В съответствие с естеството на трасето, медицинското обслужване е с ограничен характер. На старта и финала има базова аптечка за първа помощ. На финала и на една точка по трасето има членове на Академия Първа Помощ, които са квалифицирани да оказват първа помощ. В случай на спешност човек трябва да се опита да получи помощ от други участници и също да се обади за помощ.

10. Багаж

Всеки участник има право да даде за съхранение някаква малка част от екипировката си. Този багаж трябва да бъде предаден на старта най-малко 30 мин. преди началото на състезанието. Организаторът не носи отговорност за съхранението на екипировката. Не носете ценни вещи! Носете личната си карта със себе си по време на състезанието! „Вертикален Руй“ се провежда в гранична зона. Финалът на състезанието е на връх Руй, който се намира на границата на България и Сърбия. 

11. Дисквалификация

Участници ще бъдат дисквалифицирани, ако напуснат трасето, не спазват правилата и се държат неспортсменски, както и ако не завършат „Вертикален Руй“.

12. Законов отказ от отговорност

Претенции за обезщетение на участниците към Организатора на каквито и да е било законови основания са изключени. Това не важи, ако Организаторът, неговите законни представители или изпълнителни агенти, са действали умишлено или с груба небрежност, или ако са настъпили опасности за живота или вреди за тялото или здравето под отговорност на Организатора, или чрез нарушаване на основни договорни задължения. Такива действия или бездействия водят до правна отговорност.

Участникът е подготвен да премине проверки на екипировката (извършени от Организатора или негов упълномощен персонал), които служат за установяване наличието на задължителната екипировка. Участникът познава и приема условията за участие и приложимите правила в пълна степен. С регистрацията си участникът заявява, че е прочел и разбрал ОУ и правилата на „Вертикален Руй“. Участникът декларира, че участието във „Вертикален Руй“ е на негова отговорност.

Организаторът не поема отговорност за рискове за здравето на участниците във връзка с участието им във „Вертикален Руй“.

Организаторът не носи отговорност за загубени ценни вещи, облекло или екипировка.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие, произтичаща от възпрепятстване на участника изцяло или частично да участва поради нормативни разпоредби и/или актове на публични органи.

13. Декларация за потвърждаване

С регистрацията си участниците потвърждават, че:

а) познават естеството на трасето и са го изучили преди състезанието;
б) като участници във „Вертикален Руй“, те имат умения за придвижване в пресечен терен и са с отлична физическа подготовка и здраве;
в) осъзнават изключително високата лична отговорност по отношение на тяхното здравословно състояние, ниво на физическа подготовка и екипировка;
г) приемат отказа на Организатора да поеме каквато и да е отговорност към тях;
д) познават и се придържат към правилата на „Вертикален Руй“.

Правила за участие в „Вертикален Руй“

Всяко нарушение на правилата може да доведе до дисквалификация от „Вертикален Руй“.

Вашето здраве: Познавате себе си по-добре от всеки друг. Проверете здравословното си състояние и уверете Организатора, че нямате притеснения за здравето или физическата ви подготовка в деня на състезанието.

Екипировка: Трябва да носите задължителната екипировка, описани в част 7 от ОУ.

Бъдете навреме: Вземете своя състезателен номер поне 30 мин. преди началото на състезанието.

Състезателен номер: Състезателният номер трябва да се носи лично и да се вижда ясно. Той дава право на достъп до състезанието и зоната за съхранение на багаж. Ще бъде предоставен само един състезателен номер на участник. Моля, пазете го.

Времеизмервателна система: такава система ще се използва в „Вертикален Руй“. Преди състезанието ще получите чип за измерване на времето (заедно със състезателния номер). Трябва да прикрепите чипа за времеизмерване към състезателния си номер правилно, за да не го загубите. 

Трасе: Състезателите трябва да следват маркировката на трасето. Не трябва да напускате маркираното трасе или да се опитвате да мамите. Кратки участъци от трасето съвпадат с републиканската пътна мрежа. Придържайте се към стандартните правила за движение по пътищата.

Оттегляне: Състезатели, които се отказват, трябва незабавно да се върнат обратно на старта в с. Зелениград. Ако това не е възможно, обадете се на Организатора.

Спешни случаи: При извънредна ситуация се обадете на спешния телефонен номер на Организатора на състезанието. Ще го намерите на състезателния си номер. За всеки спешен случай можете също да наберете 112.

Решения: Решенията на Организатора и неговия упълномощен персонал са окончателни.

Кучета: Състезателите нямат право да бъдат придружавани от кучета.

Пазете природната среда: Пазете местните екосистеми. Не замърсявайте. Намалете боклука в раницата си и го изхвърляйте само на определените места. Бъдете природосъобразен състезател!

Политика за поверителност на „Вертикален Руй“

Политиката за поверителност е създадена от организатора на „Вертикален Руй“ – Трънско туристическо дружество. По-нататък в този документ Трънско туристическо дружество ще бъде наричано Организатор.

Политиката за поверителност на „Вертикален Руй“ е последно актуализирана на 29.04.2024 г.

Политиката за поверителност на „Вертикален Руй“ описва нашите политики и процедури за обработване на личните ви данни, когато използвате нашите услуги във връзка с участието ви във „Вертикален Руй“, и ви посочва вашите права и как законът ви защитава.

Ние използваме вашите лични данни, за да предоставяме и подобряваме нашите услуги по отношение на участието ви във „Вертикален Руй“. Тези услуги ще бъдат наричани по-нататък в този документ Услуга. Използвайки нашата Услуга, вие се съгласявате с обработването на личните ви данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

Събиране и използване на вашите лични данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с вас или при установяване на вашата самоличност. Личната информация може да включва:

 • Име, презиме и фамилно име
  • Дата на раждане
  • ЕГН
  • Пол
  • Членство в клуб
  • Номер на мобилен телефон
  • Имейл
  • Данни от „бисквитки“

Данни от „бисквитки“

Данните от „бисквитките“ се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните от „бисквитките“ могат да включват информация като адреса на интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, часа и датата на посещението ви, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Използване на вашите лични данни

Организаторът събира вашите лични данни, за да организира и провежда „Вертикален Руй“ правилно и с минимален риск за вас. Безопасността е наш първи приоритет. За да гарантираме високо ниво на безопасност по време на „Вертикален Руй“, ние трябва да събираме от вас определени лични данни. 

„Вертикален Руй“ се провежда в гранична зона. Организаторът е задължен да предостави на МВР – Главна Дирекция „Гранична полиция“ списък с имената на състезателите и техните ЕГН няколко дни преди състезанието. 

Организаторът може да използва Вашите лични данни за следните цели:

 • За предоставяне и поддържане на нашата Услуга, включително за наблюдение на използването на нашата Услуга.
  • За управление на вашата регистрация като потребител на Услугата. Личните данни, които предоставяте, могат да ви дадат достъп до различни функции на Услугата, които са достъпни за вас като регистриран потребител. Например, след като се регистрирате за „Вертикален Руй“, ще получите идентификационен номер.
  • За да се свързваме с вас чрез електронна поща, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация.
  • Да ви предоставяме новини и обща информация за Услугата.
  • За да управлявате и отправяте вашите заявки към нас.
  • Вашата дата на раждане се събира, за да се гарантира, че сте на 14 или повече години. Деца под 14 години не се допускат до участие в „Вертикален Руй“. Освен това е важно да се съберат рождените дати на всички небългарски участници, тъй като без тези данни Организаторът не може да издаде личната им застраховка.
  • ЕГН се събира от всички български участници за издаване на личната им застраховка.

Вашите лични данни (с изключение на вашето ЕГН, номера на вашия мобилен телефон и вашата електронна поща, и данни от „бисквитките“) могат да се появяват в публикации в Интернет, в печатни медии, по телевизията, в съобщения от високоговорители, както и в известия за стартови списъци и в такива за класирания по време и след „Вертикален Руй“. Снимки и филмови материали, произведени във връзка с „Вертикален Руй“, могат да се използват в Интернет, в печатни медии и телевизия без право на плащане.  

Организаторът споделя вашата лична информация само с двама от своите бизнес партньори. Първият е РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД. Организаторът има договор с РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД. Съгласно този договор, РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД извършва регистрацията, организира системата за времеизмерване с чипове и обобщава резултатите от „Вертикален Руй“. Освен това РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД произвежда състезателните номера и доставя чипове за времеизмерването за всички участници. РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД използва вашата лична информация, за да ви предложи конкретни услуги, свързани с вашето участие във „Вертикален Руй“.

Вторият ни бизнес партньор е „Застрахователно дружество Евроинс”. То ще издаде за всеки участник лична застраховка за деня на състезанието. За българските състезатели на „Вертикален Руй“ споделяме със „Застрахователно дружество Евроинс” техните три имена и ЕГН. За всички чуждестранни състезатели на „Вертикален Руй“ споделяме със „Застрахователно дружество Евроинс” техните собствени и фамилни имена (и всякакви други имена, които може да имат) и дата на раждане. Само с тези лични данни „Застрахователно дружество Евроинс” може да издаде лична застраховка, която е задължителна за участие във „Вертикален Руй“.

Регистрирайки се за „Вертикален Руй“, вие автоматично се съгласявате с публикуването на вашето име и фамилия (и всякакви други имена, които имате) и вашия пол в стартовите списъци и крайното класиране на „Вертикален Руй“.

Съхранение на вашите лични данни

Организаторът ще съхранява вашите лични данни толкова време, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ще използваме вашите лични данни от момента, в който се регистрирате за „Вертикален Руй“. Ние ще съхраняваме вашите лични данни до 30 дни след „Вертикален Руй“. Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашата база данни 30 дни след „Вертикален Руй“. Част от вашите лични данни (име и фамилия (и всякакви други имена, които може да имате) и пол) ще бъдат запазени една година след състезанието, за да предоставяме информация за крайното класиране от „Вертикален Руй“.

Сигурност на вашите лични данни

Сигурността на вашите лични данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване на информация през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме приемливи от търговска гледна точка средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Подробна информация за обработката на вашите лични данни

Освен нас, като Организатор на „Вертикален Руй“, РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД (отговорен за системите за регистрация и времеизмерване) и „Застрахователно дружество Евроинс” (отговорно за издаването на застраховките), няма друг доставчик на услуги, който да има достъп до вашите лични данни. 

Политика за поверителност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните

ОРЗД е съкращение на Общ регламент относно защитата на данните.

Можем да обработваме лични данни при следните условия:

Съгласие: Вие сте дали съгласието си за обработка на лични данни за участието ви във „Вертикален Руй“. Съгласието се изразява с активно потвърждаващо действие, каквото представлява завършването на регистрацията за участие.

Декларация от участник: Предоставянето на лични данни е необходимо, за да се издаде „Декларация от участник“, която да подпишете, за да се състезавате във „Вертикален Руй“.

Декларация от участник за състезатели на възраст между 14 и 18 години: Всички състезатели на възраст между 14 и 18 години ще трябва да пристигнат на състезанието с един от родителите си или попечител, който ще подпише „Декларация от участник“ на своето дете/деца.

Законови задължения: Обработването на лични данни е необходимо за спазване на законово задължение, на което се подчинява Организаторът.

Жизненоважни интереси: Обработването на лични данни е необходимо с цел защита на вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице.

Законни интереси: Обработването на лични данни е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Организатора, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данни.

Във всеки случай, Организаторът с радост ще помогне за изясняване на конкретното правно основание, което се прилага за обработката на вашите лични данни.

Вашите права според ОРЗД

Организаторът се задължава да спазва поверителността на личните ви данни и да гарантира, че можете да упражнявате правата си.

Имате право съгласно тази Политика за поверителност и по закон, ако сте в рамките на ЕС, да:

 • Поискате достъп до вашите лични данни. Това право ви позволява да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако да, наличната информация относно целите на обработването, категориите обработвани лични данни, получателите, срока за съхранение и вашите права. Това също ви позволява да получите копие на личните данни, които са в процес на обработване, включително съхранение.
  Поискате коригиране на личните данни, които съхраняваме за вас. Имате право всяка непълна или неточна информация, която съхраняваме за вас, да бъде коригирана.
  Поискате изтриване на личните ви данни („право да бъдеш забравен“). Това право може да бъде упражнено по отношение на лични данни, които се обработват с отпаднало основание (например изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена цел на обработването и други). Организаторът има право да откаже изтриването, ако това е необходимо за спазване на правно задължение, за установяване, упражняване или защитата на правни претенции и в други случаи, предвидени по чл. 17, пар. 3 от ОРЗД.
  Поискате ограничаване на обработването. Това право може да упражните при оспорване на точността или законосъобразността на обработването на данните.
  Възразите срещу обработването на вашите лични данни. Това право съществува, когато разчитаме на законен (легитимен) интерес като правно основание за нашата обработка и има нещо във вашата конкретна ситуация, което ви мотивира да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни на това основание. Също така имате право да възразите, когато обработваме личните ви данни за маркетингови цели.
  Оттеглите съгласието си. Имате право да оттеглите съгласието си за използване на вашите лични данни., което не засяга законосъобразността на обработването, осъществено преди оттеглянето. Ако оттеглите съгласието си, няма да сме в състояние да ви предоставим достъп до определени специфични функции на Услугата.
  Право да не бъдете обект на автоматизирани индивидуални решения или профилиране със съществени последици спрямо вас. Информираме ви, че Организаторът не прилага такива автоматизирани индивидуални решения или профилиране.

Упражняване на вашите права за защита на данните съгласно ОРЗД

Можете да упражните правата си съгласно ОРЗД, като се свържете с нас. Моля, имайте предвид, че трябва да ви идентифицираме като субект на данни и да потвърдите самоличността си, преди да удовлетворим подобни искания. Ако направите заявка за упражняване на права, ние ще направим всичко възможно да ви отговорим възможно най-скоро и във всички случаи не по-късно от един месец от получаването ѝ.

Имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) за личните данни или до съда, ако считате, че вашите права по ОРЗД са нарушени. Редът за подаване на жалби и сигнали ще откриете на официалния сайт на КЗЛД: https://cpdp.bg

Поверителност на данните на децата

Нашата Услуга не е насочена към никого на възраст под 14 години. Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 14 години. Ако сте родител, настойник или попечител, и знаете, че детето ви ни е предоставило лични данни, моля свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали лични данни от лице под 14 години без проверка на съгласието от родител, ние предприемаме стъпки, за да премахнем тази информация от нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на вашата информация, следва да сте навършили 14 години и ще изискаме съгласието на вашия родител, преди да събираме и използваме тази информация.

Линкове към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако последвате връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви препоръчваме да прегледате политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата си Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим по имейл и/или ясно известие в нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата на „последна актуализация“, която публикуваме в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

„Вертикален Руй“ се организира от Трънско туристическо дружество.
Ако имате някакви въпроси, касаещи тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

Трънско туристическо дружество
https://transkotd.org/

Пишете ни имейл на:
contact@transkotd.org