Програма

Очаквайте разнообразна програма за деня преди състезанието – 28.05.2022 г.

Програмата за 28.05.2022 г. ще бъде публикувана тук най-късно на 13.05.2022 г.

Още отсега обаче искаме да ви кажем – запазете си целия последен уикенд на май 2022 г. за Трънско!