За Трънско туристическо дружество

Трънско туристическо дружество възникна през лятото на 2017 г. Сред основателите имаше хора живеещи в Трънско или с корени от района. Имаше и такива, които нямат нищо общо с община Трън, но са привлечени от магията й. Обедини ни желанието да помогнем на туризма, а оттам и цялостното развитие на общината.

Туристическият потенциал на Трънско е огромен и искахме да го покажем на колкото може повече хора. Това беше възможно като популяризираме безбройните красиви кътчета и като направим всичко възможно за улесняване на достъпа до тях. В същото време с развитието на туризма искаме да помогнем на района да се развива устойчиво и да се съхрани невероятната му природа.

Официалното учредяване на Трънско туристическо дружество се случи през октомври 2017 г, но дотагава вече имахме зад гърба си няколко направени туристически пътеки и организирани планински изкачвания. След учредяването продължихме с изграждането на нови маршрути до върхове в Трънските планини и с поддръжката на вече съществуващите. Организирахме 15 изкачвания до върховете, някои от които абсолютно непознати до момента. Няколко от изкачванията са международни, започнаха да идват групи от чужбина, а общо се включиха няколко хиляди човека.

С помощта на община Трън издадохме брошура „Непознатата красота на Трънско“ в тираж от 2000 бр. С дейното участие на членове на дружеството бе издаден фотопътеводител на района. През 2019 г. изградихме първия планински веломаршрут в района – „ВелоЕрул“ с обща дължина от 56 км.

От 2019 г. Трънско туристическо дружество е член на Български планинарски съюз и на Организацията за управление на Софийски туристически регион.

 

За дружеството

Председател: Руслан Зарев.

Членове на УС: Ели Димитрова, Юлиян Стоев, Румяна Боянова, Община Трън (представлявана от кмета – г-жа Цветислава Цветкова ), Димитър Тонин, Филип Димитров.

 

Цели пред Трънско туристическо дружество са да работи за развитие на туризма и опазване на околната среда.

Задачи:

  • Почистване и маркиране на туристически пътеки;
  • Организиране на изкачвания на планините в Трънско, за любители не само от нашия регион, а и цяла България и чужбина.
  • Популяризиране на туристически обекти, места за отдих и настаняване;
  • Организиране на туристически и спортни прояви;
  • Организиране на акции за почистване;

Финансиране:

  • членски внос;
  • дарения;