Бъдеще за Трънско

БЪДЕЩЕ ЗА ТРЪНСКО е нов проект на Трънското туристическо дружество.

Проектът стартира на 01.01.2024 г. и е с продължителност 12 месеца, като има за цел да подкрепи селския природосъобразен и свързан с туризма бизнес и развитието на местните общности на територията на община Трън.

Планирахме дейности, чрез които да подкрепим местните хора и да ги насочим как да получат липсващите им идеи, средства или познания и да създадат градивни връзки за партньорства помежду си. Както и да придобият необходимата увереност, за да се справят с всичко това.

Чрез поредица от срещи и обучения, които ще бъдат проведени от хора с доказан опит в областта, ще помогнем за насърчаването на местните предприемачи, които развиват или имат намерения да развиват природосъобразни бизнеси, свързани с екологичния туризъм, местните древни занаяти, старите традиции, отглеждане и производство на фермерски продукти и други.

Трънският край предлага перфектните условия за развитие на такива бизнеси. Важно е те да могат да си партнират и кооперират, за да работят заедно за израждане на общата разпознаваемост на района като интересна и многообразна туристическа дестинация.

Целите, които смятаме да изпълним чрез тези дейности, са:

  • да подкрепим развитието на селските бизнеси;
  • да заздравим местната общност.

В рамките на проекта ще реализираме следните дейности:

  • Проучване на съществуващи примери за успешно развили се селски райони;
  • Организиране и провеждане на обучения за местни предприемачи и хора от Трънско, които биха искали да започнат бизнес;
  • Организиране на срещи и дискусии с местната общност за обмяна на идеи;
  • Организиране на обучения за изработване на стратегия за маркетинг и реклама;
  • Обучения за механизмите, чрез които предприемачите могат да набавят средства и подкрепа за бизнесите си;
  • Обучения за добри примери за съвместни дейности от различни бизнеси с цел да се предложи цялостен и атрактивен туристически продукт;
  • Организиране на събитие за местните бизнеси, което да съчетава изложение за различни местни хранителни продукти, ястия и занаяти с представяне на забележителностите и местата за настаняване в района;
  • Реализация на различни идеи и инициативи, които ще се генерират от местната общност по време на обученията и дискусиите.

Подкрепата за настоящата инициатива на Трънското туристическо дружество е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Трънското туристическо дружество и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Уебсайт: https://transkotd.org/

Facebook страница: https://www.facebook.com/tourismtransko

Имейл адрес: contact@transkotd.org; rumy.boyanova2262@gmail.com

Телефон: 0897271557