Връх Руй

Връх Руй (1706 м) се намира на границата със Сърбия и е най-високият връх на едноименната планина. Има величествена пирамидална форма. Основни изходни пунктове за изкачването на върха са град Трън и селата Забел, Зелениград, Туроковци и Ломница. В основата на северозападния склон на върха е разположена хижа Руй. Върхът е включен в инициативата на БТС „Покорител на 10-те планински първенци”.

Ежегодно през юни се провежда съвместно изкачване на върха от българска и сръбска страна. Информация за събитието се публикува във Фейсбук.