Ловни графици за маршрутите в Трънско

За трета поредна година публикуваме графиците за лов в районите на туристическите пътеки в Трънско. Ловният сезон за дива свиня започва на 1 октомври и приключва в средата на януари. В таблиците не са посочени пътеките от Ерул до Големи връх и от Горочевци до Големи връх, тъй като пътеките преминават и през териториите на ловните дружинки от Брезнишко, до чиито графици нямаме достъп.

Имайте предвид още няколко особености:

  • Пътеката, маркирана със син цвят от Лялинци до връх Стража преминава през няколко ловни района, поради което винаги в ловен ден има лов на някоя от тях;
  • Пътеката, маркирана със син цвят от Зелениград до връх Руй преминава през няколко ловни района, поради което винаги в ловен ден има лов на някоя от тях;
  • Пътеката, маркирана със син цвят от Долна Мелна до връх Било преминава през няколко ловни района, поради което винаги в ловен ден има лов на някоя от тях;
  • В района на пътеката от с. Забел до връх Руй има лов, но особеностите на терена и това, че пътеката се движи по ясен черен път позволява на местната ловна дружина да организира така лова, че да е безопасно преминаването на туристи. Единствената молба на ловците от Забел е да се движите по маркираната пътека.
  • Във финалната част на маршрута с. Пенкьовци – вр. Шильоко, пътеката се движи близо до границата с община Трекляно, където също има ловна дружина и е възможно да се провежда лов близо до билото на планината.