Ловни графици за маршрутите в Трънско

В началото на месеца по наша инициатива се състоя среща, на която присъстваха представители на Трънското туристическо дружество, Ловно-рибарско сдружение „Руй“ – гр. Трън, Община Трън и Държавно горско стопанство – Трън.

На срещата бяха обсъдени проблемите, породени от все по-честите срещи между ловци и туристи в планината по време на дни, в които се ловува. Целта бе да намерим вариант, който да балансира интересите и на двете страни с оглед постигане на безопасност.

Стигнахме до решението, че това, което може да се направи към момента, е да прегледаме картите с туристическите маршрути и ловните полета, да видим коя пътека през кое ловно поле минава, след което да направим списък с графиците и да го разгласим сред туристическите среди. По този начин се надяваме, че туристите ще се съобразяват с графиците и ще посещават пътеките, в дни, когато там няма да има лов. Можем да обобщим, че през целия сезон, във всеки един ловен ден, около половината туристически пътеки са свободни от лов.

По-долу може да видите графиците, които са направени в два варианта – по дати и по маршрути. Така, ако искате да се разходите в Трънско на конкретна дата, може да отворите графика за този ден и да видите къде има и къде няма лов. Ако пък искате да посетите конкретен маршрут, ще намерите графиците точно за маршрута, който ви интересува, и ще видите на кои дати по него има и на кои няма лов.

На 14 ноември ще се проведат избори и въпреки че е почивен ден, лов няма да се провежда. Ако има балотаж на изборите за президент на 21 ноември, лов отново няма да има. За датите 15 и 16 януари не публикуваме графици, тъй като все още не се знае дали ще се ловува през тази седмица. Поради тази причина някои от ловните дружини са дали графици, а други не. Когато е ясно (най-вероятно това ще е в началото на януари) дали ще има лов, ще ви уведомим чрез Facebook страницата ни.

Има няколко специфични особености по маршрутите, а именно:

 • Пътеките от село Ерул до Големи връх и от село Горочевци до Големи връх преминават през ловни полета и на ловни дружини от Брезнишко. За тях все още нямаме информация.
 • Има няколко пътеки, които преминават през 3 или 4 ловни района, поради което винаги в ловен ден в някоя част от пътеката има лов. Такива са пътеките:
  • село Ломница – хижа „Руй“ – връх Руй;
  • село Долна Мелна – село Къшле – връх Било;
  • село Лялинци – връх Стража (синя маркировка);
  • село Зелениград – връх Руй (синя маркировка).
  • И четирите маршрута обаче имат алтернативни варианти за изкачване.
 • Пътеката до връх Шильоко във финалната си част се движи близо да границата с община Трекляно, където също има ловна дружина и е възможно да се провежда лов близо до билото на планината;
 • В района на пътеката с. Забел – вр. Руй има лов във всички ловни дни, но особеностите на терена и това, че пътеката се движи по ясен черен път позволява на местната ловна дружина така да организира лова, че да е напълно безопасно преминаването на туристи. Единствената молба на ловците от Забел е да се движите по маркираната пътека!

График по дати

График по маршрути