Ценен за науката и застрашен от изчезване вид бе открит в Трънско

По време на облагородяване на маршрут през пролетта на 2019 г. членове на Трънското туристическо дружество случайно попаднаха на необикновен и рядък помощник в дейността си – красиво земноводно, описано в митологията.

Животинчето бе преместено на безопасно за него място и снимката му, заедно с координатите на мястото на откритието, бяха изпратени на учени – херпетолози от Българската Академия на Науките.След броени дни екипът на учените – Борислав Наумов, Симеон Луканов и Емилия Вачева, бе на място в Трънско за да проведе проучване за рядката находка.

Специалистите установиха и потвърдиха, че вида на намереното животно е алпийски тритон*. По време на проучването бяха установени 112 индивида (72 мъжки, 39 женски), което е учудващо голяма бройка за вида.

В България алпийският тритон Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) се счита за ледников реликт и е познат само от планините Рила, Пирин, Стара планина, Осогово, Родопи, Средна гора. Видът е защитен от Националния закон за биологичното разнообразие съгласно приложение III и е включен в Червената книга на Република България в категория „Уязвими” (Бешков, 2015 г.), поради което цялата информация относно разпространението на вида е взета под внимание като ценна за опазването му.

Сега имаме удоволствието да ви съобщим, че това рядко животно, което се среща единствено в много чисти планински водоеми със специфичен климат, е официално регистрирано на територията на Трънско и много скоро предстои нова експедиция от учени за изучаването на хабитата му.

*Алпийският тритон е вписан в Червената книга на Република България и увреждането на негови индивиди или местообитания е строго забранено!