Важно: достъпът до Трънско и граничните зони е без промяна!

От началото на юни 2021 г. в медии и социални мрежи циркулират противоречиви статии относно достъпа до туристическите забележителности на територията на община Трън. Неясното съдържание на материалите поражда притеснения у много хора. Някои мислят, че не е разрешено свободно да посещават туристически обекти в Трънско, а други дори се двоумят дали да пътуват към вилите си.

Бихме искали да успокоим всички гости на Трънско, че няма никаква промяна относно режима за туристическите пътувания и тези, свързани с пребиваване във вили и други места за отдих.

Какво не се е променило и какво е важно да знаете?

Ако планирате посещения на забележителности по граничната ивица сте задължени да подадете уведомление до Главна дирекция „Гранична полиция“. Гранична ивица е територията, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната държавна граница с дълбочина до 300 метра. Извън тази зона не се изисква издаването на специално разрешително и може свободно да пътувате.

За още по-добро онагледяване ще посочим и кои са върховете в Трънско, за които трябва да подадете уведомление. От тези, до които има туристически маршрути и се посещават от туристи в граничната ивица попадат:

 • Връх Руй
 • Връх Орловец
 • Връх Голеш
 • Връх Щърби камик
 • Връх Голема Рудина
 • Връх Било
 • Връх Ракитски камик
 • Връх Огорелица

За останалите върхове уведомление не е необходимо, а именно:

 • Връх Мали Руй
 • Връх Стакьов камик
 • Връх Драговски камик
 • Връх Любаш
 • Връх Стража
 • Големи връх, Ездимирска планина
 • Големи връх, Ерулска планина
 • Връх Каменитица

Със свободен режим на пребиваване са също пътеката до Ябланишкото ждрело, пътеките в непосредствена близост до Ждрелото на река Ерма и района на Врабчанския водопад.

Как се подава уведомление до Главна дирекция „Гранична полиция“?

Напишете мейл и го изпратете на адреса на „Гранична полиция“: rdgp_dragoman@abv.bg. Не очаквайте отговор. Достатъчно е, че сте ги уведомили.

Примерен текст на уведомление:

До: Главна дирекция „Гранична полиция“

Уважаеми г-н Директор,

Уведомявам Ви, че на ……….. (дата) ще изкача ………………….. (връх) по маршрут с начало …………. (мястото, от което ще тръгнете, и часа).

Списък на групата: …………
Ръководител на групата: ………..
Тел. за връзка: ……………

С уважение, …………….