Скален параклис „Света Петка“ – гр. Трън

Скалният параклис „Св. Петка“, известен още като „Пещерата на Света Петка“, е праисторическо скално-изсечено светилище, действащо като скален параклис. Святото място е разположено над квартал Баринци в град Трън. От тавана на пещерата се стича вода, която според народните предания е свещен водоизточник, който е лековит. На върха на скалата над храма е обособена панорамна площадка от която се разкрива красива гледка към град Трън и цялата околност.

Според една средновековна легенда в пещерата, където Света Петка се скрила, гонена от неверниците, още се пазят отпечатъци от дланта и от краката ѝ и една вкаменена питка. Светицата, като се скрила в пещерата, запалила огън и замесила и опекла питка, но в това време преследвачите влезли в пещерата. За щастие Света Петка видяла по дима на запаления огън че има и друг изход и избягала. Когато преследвачите посегнали към питката, тя се вкаменила.

До ден днешен пред входа на скалния параклис „Света Петка” се тълпят опашки от посетители, някои от любопитство към красивия храм, други – водени от нуждата от лек. Много от тях твърдят, че са намерили търсеното изцеление след посещенията си в храма и разказват своите житейски истории.